BAYKÊ MI (Dad)

Hela ke baykê tu miren
Çenêk zehmet o
Têna bayk tu nibî se
Ûmbaz tu bî se

Ez şiyo, awk biyarî
Baykê mi merdo

Hêwax dayê, hêwaxê
Ma têna mêndî
Hêwax wayê, lo bira
Ma têna mêndî

Baykê mi zaf şîrîn biyo
Qet yers nibîno
Zerr yi pak, bê xirabî
Mi qewul kerdo

Niweş koto, vêr ma’d o
Ti ra mevajî
Qansêr ûmê, vêr ma’d o
Ti ra mevajî


Lyrics & Music: Adir Jan
Language: Zaza
Arrangement:
Dave Sills, Conny Kreuter,
Hogir Göregen, Adir Jan

The soul will naturally leave its husk behind
and continue on its path.
It is everlasting.

Comments are closed.