ŞENGAL (Shengal)

Ay Şengal
Dil dişewite
Dil jan û êş e

Ez şewitîm bo keça
Ez şewitîm bo xwişka
Kal û pîr neman
Ka ye niştîman
Dil jan û êş e

Ay Şengal
Dinya kor, kerr û lal

Ez şewitîm bo dayika
Ez şewitîm bo yara
Dîsa şîn zewal
Çiya û newal
Dil jan û êş e

Lyrics & Music: Adir Jan
Language: Kurmancî
Arrangement: 
Conny Kreuter, Dave Sills, Hogir Göregen, Adir Jan

Torture, murder and rape cede to universal connectedness.
Human beings are one.

Comments are closed.