ŞENGAL (Shengal)

Ay Şengal
Dil dişewite
Dil jan û êş e

Ez şewitîm bo keça
Ez şewitîm bo xwişka
Kal û pîr neman
Ka ye niştîman
Dil jan û êş e

Ay Şengal
Dinya kor, kerr û lal

Ez şewitîm bo dayika
Ez şewitîm bo yara
Dîsa şîn zewal
Çiya û newal
Dil jan û êş e

Lyrics & Songwriting: Adir J. Tekîn
Language: Kurmancî
Arrangement: 
Adir Jan

Torture, murder and rape cede to universal connectedness.
Human beings are one.

Comments are closed.