AŞQ Û EVÎN (Love)

Yo laj, yo kêna
Piya şinî vêr la
Dest ’ib dest yobîn ra has kên
Yobîn ûnyên û hûyên

Ax, çend weş o, aşq û evîn
Wa ciyakerdiş’îz nibîn
Ma tim zerkotişî qewul bikêrî
Wa bikêrî

La, eke kênek kênek ra
Yo laj yo lajekî bîn ra
Has bikir se şima’r çi yo
De vaj – in zerkotiş niyo

Ez has kenu/a, ti has kenî/a
Kum kumî ra dêrd çêb niyo
Kum lew napa kum derd niyo
In ke muhim aşq û evîn o

Şima ma kîşt, laj û kêna
De bo, daykê ma bermênî
Bes o! Cîgêr ma vêşnênî
Bes o! Ma qewul bikêrî


Lyrics & Music: Adir Jan
Language: Zaza
Arrangement: Conny Kreuter, Dave Sills,
Hogir Göregen, Adir Jan

One day there will be a world,
in which every kind of loving
will not be only an illusion,
but will just be.
Forgiveness is liberating.

Comments are closed.