KESKESOR (Rainbow)

Xwezî evîn nav însana
Heba nav hemû dinya
Tû ferq nake ins û cins
Lê, evîn a nav dila

Bila mêr ji mêra ra
Bila jin ji jina ra
Hez bike, bes evîn be

Ji sedsalan li Kurdistan
Maxrib, Îran û Hindistan
Kes lê dijê tunebû
Ta ku Sipî hatibû

Sipî hat û gotî – Va ye
Tu rengîn ez jî sipî me
Yek jinik e, yek mêrik e
Yek dewlemend, yek sefîl e
Ûsa bibe dinya alem
Va ku dibêjim, ev rastî ye

Gelê me got – Wisa nabe
Şêr şêr e, çi jin çi mêr e
Dil dil e, çi jin çi mêr e

Paşê gotin – em qebul dikin
Trans* û hemzayendan kuştin
Heta îro berdewam e
Ev kuştina dildaran
Heta îro berdewam e
Ev kuştina li malan

Weylo li min, weylo li min
Xwişk û birê’m hatin kuştin

Gelo, ma tu sipî bûyî
Ka giringatî vî dilî

Va neke, çavê min, neke
Tu bindest bindestî neke
Ev çand û dîroka me ne
Ka binêre, ka binêre

Destê me da çek jî tune
Tenê destêk bi kulilk e

Gulên bexçê rengereng in
Em perçêkî keskesor in
Der û dor bêje nebêje
Doza min jî doza te ye

Werin bi hevra bimeşin
Em evînê biparêzin

Mafên me qebul bikin, bidin
Heger nadin, em ê bigirin

Ez însan im, wekî te me
Dinya alem bi evîn be

Lyrics & Songwriting: Adir J. Tekîn
Language: Kurmancî
Arrangement: 
Adir Jan

Jibo bîranîna Roşîn Çîçek.

Neither the hatred instilled nor the hatred inside
will ever again weaken the heart.
No other Roşîn will die.

Comments are closed.