MAÇ

Min te dîbû li bexçê kulan
Tenê bûyî nav hemî gulan
Dengê te yê xweştir ji bilbilan
Distîrî ji kûrahiya dilan

Eman dilo, eman dilo
De lez biyê mi maç bikiro
De lez biyê mi maç bikiro
Zerre mi zî rehet beno

Çim sê guaz, gijik valyer î
Zûn şekir, ez gaz bikirî
Semêd şarî xwi tadunî
Lingî tu sê balcun î

Ma ti cin î, çi şeytun î
Wullay tu ez kerd pêrşunî
Mî’r nivûnî, kûm ra vûnî
Ti xwi hama tu xwi nizûnî

...

Eman dilo, zere cîgêr mi
Tu’r vêşeno
Hewar dilo, ti qê çirê mî’r yo
E-mailê ninusenî
Wullay dêrd tu ra ez mirenu

Lyrics & Music: Adir Jan
Arrangement: Conny Kreuter, Dave Sills,
Hogir Göregen, Adir Jan
Original Language: Kurmancî-Kurdish & Zaza
Translation: Jill Denton

To take pleasure in good fortune at every moment withers insatiability in the wink of an eye. The cup is full.

Comments are closed.