TENGO (Crushed)

Hoy derdo, derdo
Derdê lawiko
Derdê lawikî ez kuştim
Dilê min teng o

Ji durî gihiştî
Cem min rûniştî

Hey wiko, xerîbo, bêkeso
Bêmalo, zalimo

Ji te dûrî neketim
Tu ji min ketî


Lyrics & Music:
Adir Jan
Language:
Kurmancî
Arrangement:
Conny Kreuter, Dave Sills,
Ceyhun Kaya, Hogir Göregen, Adir Jan

Your heart pumps and sucks up life.
Life keeps on pulsing.
Coming and going are one and the same.

Comments are closed.