TENGO (Crushed)

Hoy derdo, derdo
Derdê lawiko
Derdê lawikî ez kuştim
Dilê min teng o

Ji durî gihiştî
Cem min rûniştî

Hey wiko, xerîbo, bêkeso
Bêmalo, zalimo

Ji te dûrî neketim
Tu ji min ketî

Lyrics & Songwriting: Adir J. Tekîn
Language: Kurmancî
Arrangement: 
Adir Jan

Your heart pumps and sucks up life.
Life keeps on pulsing.
Coming and going are one and the same.

Comments are closed.